Spring naar content

CIRCUS FESTIVAL BREDA

Bezoek het festival op het terrein van STEK & Belcrum Beach
Veilingkade 9a, 4815 HC BREDA

 

info@circusfestivalbreda.nl
Telefoonnummer: 085 – 00 74 458

Contact

ANBI Circus Festival Breda

Spadestraat 11   4818EK Breda,  TELNR: 085 – 0074458 ,  info@circusfestivalbreda.nl


Bankgegevens:

IBAN: NL91 INGB 0008 9313 06
SWIFT/BIC: INGBNL2A (for international payments)
Bank Address: ING Bank N.V., P.O. 1800, 1000 BV AMSTERDAM

RSIN: 8593.68.464

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Frank Zijlmans,  Penningmeester: Johan Oudijk, algemeen  bestuurslid:  Martijn Schraven.

Beloningsbeleid
Het bestuur van Circus Festival Breda werkt onbezoldigd. Tijdens het festival wordt het bestuur en het kernteam ondersteund door enthousiaste vrijwilligers. In het voortraject werkte het kernteam in 2019/2020 tevens onbezoldigd. In de tijd oplopend naar de daadwerkelijke productie in 2022 wordt het kernteam als zzp’ers ingehuurd, mits de financiën dat toestaan.

In 2019 hebben alle partijen zowel het aanlooptraject, als tijdens de productie en uitvoering van het festival onbezoldigd uitgevoerd, als geste aan het startend festival. In 2022 volgt hierin een professionaliseringsslag richting de lijn Fair Practice Code in de culturele sector. De artiesten worden altijd volgens de Fair Practice Code, eerlijk betaald. Zowel in 2022 als in de volgende jaargangen.

Doel
Het publiek kennis laten maken met circus op vernieuwende wijze. SBI-code: 90013 – Circus en variét

Project/beleidsplan 2023 – heden

Projectplan Circus Festival Breda 2023, 20-11-23

 

Downloads

Balans 2022
Winst & verliesrekening 2022
Evaluatieverslag Stichting Circusfestival STEK editie 2022

Team

Erika Hengstmengel

Technisch producent

Thom Kuijsten

Technisch producent

Michelle Jesoirens

Vrijwilligerscoördinator

Valentijn Danz

Projectassistent

Maryon Keldermans

Programmeur

Bart Heppenhuis

Projectleider